Информация за Вашето потребление
Бъдете информирани, за да взимате информирани решения!

При въпроси не се колебайте да се обърнете към Вашия персонален консултант или да се свържете с нас на общите ни данни за контакт.

Контакт

Справка за потреблението до 36 месеца

С тази услуга получавате подробна информация за потреблението на електрическа енергия на всички Ваши измервателни точки. Данните се разпределят по отчетни периоди за посочен от Вас период до 36 месеца назад. Справката се получава в електронен вид. При заявяване на услугата е необходимо да посочите:
  • клиентски номер;
  • избран период (месец и година). 
 
Услугата може да заявите по един от следните начини:
1. С електронен формуляр на следния линк през клиентския портал Моят EVN. Попълнете и изпратете заявлението директно през уеб сайта на EVN Трейдинг – бързо, лесно и удобно.
 
2. С хартиен формуляр, който е необходимо да изтеглите от следния линк, да го попълните, разпечатате, подпишете и изпратите до EVN Трейдинг по един от следните начини:
  • сканиран по имейл до [email protected];
  • да го предадете на личния си консултант;
  • или по пощата на адрес:
EVN Трейдинг, Деловодство
ул. Христо Г. Данов 37
4000 Пловдив
Нашите експерти ще се свържат с Вас, за да потвърдят приемане на заявката.

При получаване на заявлението EVN Трейдинг издава електронна фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване. Е-фактурата се изпраща на електронния адрес за получаване на фактури, посочен във Вашия договор с EVN Трейдинг. Информация за възможните начини за плащане може да намерите тук.

Справката се издава в срок до 7 календарни дни след заплащане на услугата и се изпраща до електронния адрес за получаване на фактури, посочен във Вашия договор за продажба на ел. енергия.

В случай че не постъпи плащане по фактурата за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената фактура се обезсилват.

Важно! Актуалните клиентски данни ни помагат бързо и качествено да изпълним заявените услуги. Не забравяйте, че задължението да ни уведомявате своевременно при промяна на Вашите клиентски данни (включително пощенски и имейл адрес за контакт) е посочено и в договора Ви с EVN Трейдинг.
 
При въпроси може да се обърнете към нашите експерти на т 0700 1 3636 (всеки работен ден от 8:00 до 16:45 ч.).