Информация за Вашето потребление
Бъдете информирани, за да взимате информирани решения!

При въпроси не се колебайте да се обърнете към Вашия персонален консултант или да се свържете с нас на общите ни данни за контакт.

Контакт

Копие на фактура

С тази услуга получавате копие на фактура на хартиен носител за избран от Вас отчетен период. При заявяване на услугата е необходимо да посочите:
  • клиентски номер;
  • избран отчетен периода (месец и година);
  • номер на фактура оригинал. 
 
Услугата може да заявите по един от следните начини:
1. С електронен формуляр на следния линк през клиентския портал Моят EVN. Попълнете и изпратете заявлението директно през уеб сайта на EVN Трейдинг – бързо, лесно и удобно.
 
2. С хартиен формуляр, който е необходимо да изтеглите от следния линк, да го попълните, разпечатате, подпишете и изпратите до EVN Трейдинг по един от следните начини:
  • сканиран по имейл до [email protected];
  • да го предадете на личния си консултант;
  • или по пощата на адрес:
EVN Трейдинг, Деловодство
ул. Христо Г. Данов 37
4000 Пловдив

При получаване на заявлението EVN Трейдинг издава електронна фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване. Е-фактурата се изпраща на електронния адрес за получаване на фактури, посочен във Вашия договор с EVN Трейдинг. Информация за възможните начини за плащане може да намерите тук.

Копието на фактура се издава в срок до 7 календарни дни след заплащане на услугата и се изпраща с писмо по пощата до адреса за кореспонденция, посочен във Вашия договор с EVN Трейдинг.

В случай че не постъпи плащане по фактурата за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената фактура се обезсилват.

Важно! Актуалните клиентски данни ни помагат бързо и качествено да изпълним заявените услуги. Не забравяйте, че задължението да ни уведомявате своевременно при промяна на Вашите клиентски данни (включително пощенски и имейл адрес за контакт) е посочено и в договора Ви с EVN Трейдинг.

При въпроси може да се обърнете към нашите експерти на т 0700 1 3636 (всеки работен ден от 8:00 до 16:45 ч.).