Енергия и услуги от една ръка
С услугите на EVN Трейдинг имате възможност за по-добър контрол и управление на потреблението и енергийните разходите. В рамките на нашето партньорство предлагаме експертни решения и висок професионализъм.