Информация за Вашето потребление
Бъдете информирани, за да взимате информирани решения!

При въпроси не се колебайте да се обърнете към Вашия персонален консултант или да се свържете с нас на общите ни данни за контакт.

Контакт

Точна и прегледна информация

Инфо Фактура е информационна услуга, с която EVN Трейдинг предоставя подробна информация от издадените за съответния текущ отчетен период фактури на клиента.
 
Услугата е подходяща за бизнес клиенти с голям брой обекти и фактури, за които прегледът и допълнителната обработка на данните изискват значителен ресурс. Услугата ще Ви помогне по-бързо и по-удобно:
  • да познавате и сравнявате разходите за електрическа енергия и мрежови услуги за всеки Ваш обект през текущия месец;
  • да идентифицирате и анализирате екстремните стойности;
  • да управлявате ефективно Вашите ресурси.

С услугата получавате точна и прегледна информация, подготвена за Ваше удобство в Excel формат и структурирана в табличен вид. Само с един поглед ще откриете по клиентски номер, номер на фактура или по наименование и адрес на обекта (ИТН) необходимата Ви информация за:
  • количество и стойност на консумираната електрическа енергия по тарифи;
  • стойностите на мрежовите услуги по ценови компоненти;
  • размера на разходите за реактивна енергия;
  • общото количество и стойността на разходите за електроенергия за обекта;
  • обобщените разходи от всички фактури.

Виж примерен документ Инфо Фактура.

Услугата се предлага с договор за една година и се изпраща месечно по имейл до два дни след фактуриране за текущия месец.

За повече информация, получаване на оферта и сключване на договор се обърнете към Вашия персонален консултант или позвънете на телефона за информация на EVN Трейдинг:
т 0700 1 3636 (всеки работен ден от 8:00 до 16:45 ч.).