ФИКС
Правилният избор за тези от Вас, които търсят ценова стабилност

Описание на продукта

Електрическата енергия е сред разходите, които неизменно съпътстват всеки бизнес. С продукт ФИКС (FIX) не е необходимо да се тревожите за борсовата й цена. Той Ви дава възможност да фиксирате цената на електрическата енергия при подписване на договора и така да планирате разходите си за целия период на договора.

ФИКС e подходящ за Вас, ако:

  • търсите предвидимост на разходите за електрическа енергия;
  • сте готови при сключване на договора да фиксирате цената за целия период на договора.

ФИКС се предлага с договор с продължителност спрямо Вашите нужди, включващ следните компоненти:
  • доставка на електрическа енергия;
  • фактуриране на потреблението по реално измерени количества;
  • възможност за заплащане с една фактура, на дължимите суми за доставка на енергия и за използваните мрежови услуги;
  • осигурени алтернативни начини за касови и безкасови плащания.