5-години успешно партньорство на свободния пазар между двете компании

На 21.08.2020 г. EVN Трейдинг връчи зелен EVN GREEN POWER сертификат на Бела България за доставена електроенергия, произведена от ВЕИ. Сертификатът беше връчен от Робърт Дик, регионален мениджър на EVN за България, и Павел Китов, ръководител отдел Продажби в EVN. Документът беше приет от Елза Маркова, изпълнителен директор на водещата хранителна компания. Връчването съвпадна и с навършването на 5 години от партньорството между Бела България и EVN Трейдинг. „Радваме се, че в лицето на Бела България имаме солиден и надежден партньор, който споделя идеята за развитие на зелената енергия,“ заяви г-н Дик. 
„Благодарни сме на EVN за партньорството и възможността да гарантираме на потребителите, че избирайки ежедневно нашите храни получават не само качествен продукт с любим вкус, но и гаранцията, че подкрепят идеята за „зелени“ брандове и екосъобразния начин на живот и отношение към природата“, сподели Елза Маркова.

EVN GREEN POWER е удостоверение, с което се декларира, че подадената електрическа енергия е от възобновяеми източници (соларни, вятърни и водни електроцентрали) на базата на гаранции за произхода на енергията от Агенция за енергийно устойчиво развитие.