Либерализация или преминаване към свободен пазар на електроенергия за небитови потребители

​​Според актуалните изменения в Закона за енергетиката от 01.10.2020 г. всички небитови потребители ще трябва да закупуват електрическа енергия на свободен пазар и няма да имат регулирани цени. Това е следващата стъпка в процеса на либерализация на енергийния пазар в България. Тази промяна следва поетия от България ангажимент за либерализация на електроенергийния пазар.

За да бъде преходът от регулиран към свободен пазар на енергия по-плавен, законодателството предвижда т. нар. „буферен период“ от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г. През буферния период  всеки небитов клиент, който не си е избрал доставчик на електрическа енергия, ще бъде снабдяван от настоящия си доставчик на регулирания пазар (краен снабдител), но по свободно договорени цени.

Ако до 30 юни 2021 г. Вие като небитов клиент все още не сте избрали активно търговец на свободен пазар, снабдяването Ви ще се поеме служебно от т.нар. Доставчик от последна инстанция (ДПИ) по цени, определяни по методика от КЕВР.

Как се сменя доставчик на свободен пазар?

Избор и смяна на доставчик на електроенергия на свободен пазар може да се извършва всеки месец. Процедурата започва с избор и сключване на търговски договор с избрания от Вас доставчик, след което доставчикът заявява смяната пред мрежовия оператор. Ако заявяването е до 10-то число на месеца, смяната ще бъде факт от 1-во число на следващия календарен месец. Ако заявката се подаде след 10-то число – смяната ще е факт от 1-во число на по-следващия месец.

EVN Трейдинг – правилният избор

Ние от EVN Трейдинг сме на свободния пазар на електроенергия от 13 години. Дългогодишният опит и експертиза на нашия екип ще Ви помогнат във всяка една стъпка при преминаването от регулиран към свободен пазар.  Финансовата стабилност на групата EVN, от която сме част, ни дава увереност, че ще сме тук и утре, за да ви предложим качествено обслужване и ясни и прозрачни условия и цени.

За допълнителна информация и конкретна ценова оферта може да се свържете с нас на
т 0700 1 3636 (всеки работен ден от 8:00 до 16:45 ч.) или на имейл [email protected]