С внимание към Вас!

EVN Трейдинг предлага на производителите от възобновяеми източници различни цени според специфичния режим на производство.

Изкупуване на енергия

EVN Трейдинг изкупува енергия от производители на ВЕИ с инсталирана мощност до и над 1 MW.
  • Ако Вие сте производители от ВЕИ с инсталирана мощност до 1 MW, ние от EVN Трейдинг Ви предлагаме участие в комбинирана балансираща група и изкупуване на електрическата енергия след достигане на нетното специфично производство.
  • Ако Вие сте производители от ВЕИ с инсталирана мощност 1 MW и по-голяма, ние Ви предлагаме участие в стандартна балансираща група и изкупуване на произведената енергия и последващата й продажба на БНЕБ.

Без значение каква е мощност на Вашето ВЕИ, ние от EVN Трейдинг Ви предлагаме два варианта на изкупуване:
  •  Фиксирана цена - при този вариант цената остава непроменена за срока на договора. Така Ви осигуряваме гарантирани парични потоци за целия период на договора.
  • Цена за произведена електроенергия, индексирана към цените на Българската независима енергийна борса - при този вариант Вие се възползвате изцяло от динамиката на пазара и получавате всеки месец различна цена.