Начини на плащане
Изберете най-удобния за Вас начин да заплащате фактурите към EVN Трейдинг!
За всички свои клиенти EVN Трейдинг предлага следните възможности за плащане на дължимите суми:

1. Директен дебит

За да ползвате директен дебит, е необходимо да направите две стъпки:
  1. да попълнете формуляр за съгласие за незабавно инкасо във Вашата обслужваща банка;
  2. след това да ни изпратите заверен от банката екземпляр от съгласието на имейл адрес [email protected].

2. Платежно нареждане

Плащане може да заявите по два начина:
  1. Чрез попълване на нареждане за превод в обслужващата Ви банка.
  2. По електронен път чрез интернет банкиране, което можете да заявите в обслужващата Ви банка.
Важно! Като основание за плащане попълнете клиентския номер и номера на фактурата.

Банкова сметка:
„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД
Ситибанк Европа АД, клон България
BIC: CITIBGSF
IBAN: Моля използвайте Вашия индивидуален IBAN, посочен в получената фактура!

За клиенти с годишна консумация под 100 MWh EVN Трейдинг предлага допълнителни възможности за плащане на дължимите суми:
  1. Онлайн директно през нашия уеб сайт след регистриране на профил в МоятEVN.
  2. Онлайн през системата на Epay – линк.
  3. В брой на касите на Български пощи, които са обозначени със стикер, че приемат плащания към EVN. Списък на пощенските станции, предлагащи услугата, е публикуван на сайта на пощите на следния линк.
  4. В брой на касите на EasyPay – линк.
  5. В брой на касите в офисите на Уникредит Булбанк в цялата страна – линк.