Регистрация

Моля, попълнете Вашите данни, за да се регистрирате в Моят EVN.

Клиентски номер*
Клиентският Ви номер е отпечатан на всяка фактура (касов бон).


Номер на фактура*
Номерът е посочен в началото на всяка фактура (касов бон). Фактурата трябва да е издадена за въведения клиентски номер.

Имейл адрес*
Потребителско име*
Парола*
Потвърдете парола*

Сигурност на паролата
 

Декларирам, че ми е предоставена и се запознах с информация относно обработването на лични данни от страна на дружеството в качеството му на администратор, както и за правата ми по Общия регламент за защита на данните на следния линк . Във връзка с тази платформа се запознах със следната конкретна информация:
      Цел на обработване на личните данни: Регистрация и използване на платформата.
      Правно основание за обработването: Съгласие.
      Срок за съхранение на личните данни: До оттегляне на съгласието.
Събирането на личните данни е изискване за регистрация и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за изпълнение. Запознат съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време чрез заявление в EVN Офис или на имейл: [email protected]. *

Давам съгласието си дружеството да обработва предоставените от мен лични данни с цел предлагане на стоки и услуги по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги. Запознат съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време чрез заявление в EVN Офис или на имейл [email protected]. Информиран съм, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

* Задължително поле