Обслужване на клиенти
Предлагаме продукти и услуги, съобразени с Вашите специфични нужди и потребление. Доверете се на професионализма, компетентността и високите етични стандарти при работа с клиенти!
Контакти

Ако сте на свободен пазар и желаете да преминете към EVN Трейдинг

Ако вече имате свой доставчик на електрическа енергия на свободния пазар, наясно сте с ползите и рисковете на този пазар, но проучвате какво още може да предложи той, може да ни изпратите профил на своето потребление. Ние ще направим внимателен анализ и ще предложим продукт, оптимизиран спрямо параметрите на Вашето потребление. За улеснение предлагаме директен линк към нашата онлайн форма Запитване за оферта.

Симулации и анализи на електроенергийното потребление и разходите

Пазарът на електрическа енергия означава, че потребителят избира своя доставчик, с който договаря цена и условия на доставка. Възможността за избор предполага и отговорност, тъй като изисква планиране и прогнозиране на потреблението за всеки час.

Заедно с Вас ще направим „симулации”, след това ще анализираме резултатите и ще оценим разходите и рисковете. След това ще може да вземете информирано решение за избор на доставчик на свободен пазар.

Подпомагане при регистрация на свободния пазар

Участието на свободния пазар е свързано с административни процедури – по първоначална регистрация и последваща администрация. Ние ще сме заедно с Вас, в тези процеси, ще Ви помогнем да преминете успешно регистрацията на пазара – да разберете изискванията, да подготвите необходимите документи, да изпълните стъпките в правилната последователност. Повече за излизане от регулиран на свободен пазар можете да прочетете на следния линк.

Консултация по енергийни въпроси

Познавайки техническите специфики на електроенергетиката, ние в EVN Трейдинг можем да Ви предложим консултации по различни енергийни въпроси – казуси с мрежовите компании, анализ на необходимостта от система за мониторинг и управление на товара, подпомагане във внедряването й и други.

Прогнозиране

Точното прогнозиране на енергийното потребление е от изключителна важност, защото всяко отклонение от прогнозата е съпроводено с финансова санкция. Нашият екип може да Ви съдейства да изградите модел за прогнозиране на Вашето потребление на електрическа енергия, който да Ви помогне да сведете до минимум тези санкции. Също така можем да Ви предложим продукт, включващ услугата прогнозиране в цената на електрическа енергията.

Мониторинг на потреблението

EVN Трейдинг Ви предлага възможност да наблюдавате своето потребление в реално време чрез гъвкава система, персонално конфигурирана за нуждите на потребителите. В резултат можете да следите в реално време отклонението между прогнозно и потребено количество електрическа енергия, да калкулирате разхода си за небаланс и да предприемате корективни мерки.

Участие в балансираща група

EVN Трейдинг действа като координатор на балансираща група от октомври 2012. Като такъв ние допринасяме за намаляване на финансовата санкция при неточност в прогнозата за потребление (т.нар. небаланс). Това е възможно, тъй като при агрегирането на небалансите на участниците в балансиращата група се реализират спестявания. Спестяванията се разпределят между участниците съгласно Принципи за разпределяне на небалансите в балансиращата група на EVN Трейдинг. Принципите са изготвени в съответствие с изискванията на Правилата за търговия с електрическа енергия и лицензията на EVN Трейдинг за координатор на балансираща група.

Избирайки EVN Трейдинг, Вие избирате:

  • професионална консултация за свободния енергиен пазар;
  • коректност, прозрачност и ангажираност;
  • пълна подкрепа в процеса на регистриране на свободния пазар;
  • персонален консултант ключови клиенти.