Сезон
Стандартизиран двутарифен продукт, подходящ за обекти на бизнес клиенти с ясно изразено сезонно потребление на електрическа енергия през цялото денонощие и съществен дял през нощните часове.

Детайлно описание на продукта

Дейността Ви е със силно изразен сезонен характер, а значителен дял от денонощното потребление на енергия е през нощните часове? Оптималното решение за Вас е Сезон – двутарифен сезонен продукт за доставка на електрическа енергия.

Сезон гарантира:

 • Оптимизация на разходите – сезонни тарифи, съответстващи както на динамиката на енергийните потребности през денонощието, така и на промяната им през различните сезони.
 • Сигурност – гарантирана цена за доставка на енергия в срока на договора без допълнителни условия и такси.
 • Прозрачност - фиксирани цени на електрическа енергия за потреблението по измервателни данни, съответно през дневната и нощната часови зони и по сезони – лято и зима.

Сезон се предлага с комбиниран срочен договор за 12 месеца, включващ следните компоненти:
 • доставка на електрическа енергия;
 • фактуриране на потреблението по реално измерени количества;
 • участие в балансираща група на доставчика (отговорност за балансиране и прогнозиране на потреблението);
 • възможни разходи за балансиране, включени в цената на енергията;
 • заплащане с една фактура, един път месечно, на дължимите суми за доставка на енергия и за използваните мрежови услуги, както и на нормативно определените добавки, акциз и данъци върху цените на електрическата енергия и на допълнителните услуги;
 • фиксиран падеж за плащане, без задължения за междинни вноски и банкови гаранции;
 • прозрачни условия и гъвкави възможности за преподписване, продължаване като безсрочен или прекратяване;
 • нова ценова оферта 60 дни преди изтичане срока на договора;
 • осигурени алтернативни начини за касови и безкасови плащания.
 

Описание на тарифите

 • По цена на дневна – лято тарифа се таксува доставеното количество електрическа енергия за периода от 1 април до 30 септември от 7:00 до 23:00 ч.
 • По цена на нощна – лято тарифа се таксува доставеното количество електрическа енергия за периода от 1 април до 30 септември от 23:00 до 7:00 ч.
 • По цена на дневна – зима тарифа се таксува доставеното  количество електрическа енергия за периода от 1 октомври до 31 март от 7:00 до 23:00 ч. за дните по лятно часово време и от 6:00 до 22:00 ч. за месеците по зимно часово време.
 • По цена на нощна – зима тарифа се таксува доставеното количество електрическа енергия за периода от 1 октомври до 31 март от 23:00 до 7:00 ч. за дните по лятно часово време и от 22:00 до 6:00 ч. за месеците по зимно часово време.