Класик
Стандартизиран двутарифен продукт, подходящ за обекти на бизнес клиенти с потребление на електрическа енергия през цялото денонощие и съществен дял през нощните часове.

Детайлно описание на продукта

Характерно за дейността Ви е значително нощно потребление на енергия, а Вашата цел е да управлявате успешно бизнес процесите, оптимизирайки разходите си? Изберете Класик – стандартизиран двутарифен продукт за доставка на електрическа енергия.

Класик гарантира:

 • Оптимизация на разходите – тарифи, съответстващи на динамиката на енергийните потребности през деня и нощта.
 • Сигурност – гарантирана цена за доставка на енергия в срока на договора, без допълнителни условия и такси.
 • Прозрачност - фиксирани цени на електрическа енергия за потреблението по измервателни данни, съответно през дневната и нощната часови зони.

Класик се предлага с комбиниран срочен договор за 12 месеца, включващ следните компоненти:
 • доставка на електрическа енергия;
 • фактуриране на потреблението по реално измерени количества;
 • участие в балансираща група на доставчика (отговорност за балансиране и прогнозиране на потреблението);
 • възможни разходи за балансиране, включени в цената на енергията;
 • заплащане с една фактура, един път месечно, на дължимите суми за доставка на енергия и за използваните мрежови услуги, както и на нормативно определените добавки, акциз и данъци върху цените на електрическата енергия и на допълнителните услуги;
 • фиксиран падеж за плащане, без задължения за междинни вноски и банкови гаранции;
 • прозрачни условия и гъвкави възможности за преподписване, продължаване като безсрочен или прекратяване;
 • нова ценова оферта 60 дни преди изтичане срока на договора;
 • осигурени алтернативни начини за касови и безкасови плащания.
 

Описание на тарифите

 • По цена на дневна тарифа се таксува доставеното количество електрическа енергия в периода от 7:00 до 23:00 ч. за месеците по лятно часово време от 1 април до 31 октомври и от 6:00 до 22:00 ч. за месеците по зимно часово време от 1 ноември до 31 март.
 • По цена на нощна тарифа се таксува доставеното количество електрическа енергия в периода от 23:00 до 7:00 ч. за месеците по лятно часово време от 1 април до 31 октомври и от 22:00 до 6:00 ч. за месеците по зимно часово време от 1 ноември до 31 март.