Издателско каре и информация съгласно Закон за електронната търговия

ЕВН Трейдинг Саут Йист Юръп ЕАД
бул. Цар Освободител 14, ет. 2
1000 София, България

т +359 700 1 3636 (от 8:00 до 16:45 ч. всеки работен ден)
ф +359 32 278 532
[email protected]

Седалище: гр. София
Вписано в Търговския регистър
ЕИК: 175370769
ДДС номер: BG175370769

Регулатор: Комисия за енергийно и водно регулиране (http://dker.bg/)