Управляваме небаланси

Заедно минимизираме небалансите в нашите балансиращи групи.
 

Балансиране

Всеки участник на електроенергийния пазар трябва да членува в балансираща група. Ние от EVN Трейдинг сме сред най-големите координатори на балансиращи групи.
  • Ако  сте производител с инсталирана мощност над 0,5 MW, Вие можете да участвате в нашата стандартна балансираща група заедно с нашите клиенти.
  • Ако сте производител с инсталирана мощност до 0,5 MW, Вие можете да участвате в нашата комбинирана балансираща група.

Имате въпроси? Свържете се с нас:
  • т +35932974632