Визия и мисия

Вярваме, че устойчивото развитие се гради на доверие и дългосрочно партньорство. Наша цел е да удовлетворим напълно енергийните потребности на нашите клиенти и да обезпечим сигурността на енергийните доставки във всеки момент.

Динамични, отговорни, интернационални


Нашата визия

Като компания, предлагаща енергийни услуги в унисон с околната среда, ние отговаряме за ежедневните потребности на клиентите ни и чрез нашата надеждна и висококачествена работа допринасяме трайно за подобряване на жизнения им стандарт.
 

Нашата мисия

Ние създаваме ценности, като чрез своята отговорност и висока икономическа ефективност осигуряваме дългосрочен успех. За да отговорим по най-добрия начин на очакванията на нашите клиенти и партньори, ние си поставяме високи изисквания за качество – както при продуктите, така и в обслужването.

Устойчивите постижения в снабдяването с електрическа енергия предполагат отлични знания, висока ефективност, най-модерна инфраструктура и постоянна готовност за иновации.

Мисията на EVN Трейдинг е да:
  • гарантира сигурна и икономически изгодна доставка на електрическа енергия на всички клиенти на ЕVN в Югоизточна Европа;
  • удовлетворява напълно енергийните нужди на своите клиенти, като по този начин им дава възможност да се концентрират върху основната си дейност;
  • оптимизира портфолиото на EVN групата в региона.