Кратка история

EVN Трейдинг е 100% дъщерно дружество на „ЕВН България" ЕАД. То е основано през 2007 г. като отговор на стремежа за развитие и разширяване на EVN Групата в Югоизточна Европа и с оглед на очакваното към този момент либерализиране на енергийните пазари.

История на компанията


Октомври 2007: Основаване на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД, София, България

Ноември 2007: Основаване на дъщерно дружество в Македония – „ЕВН Трейдинг” ДООЕЛ Скопие, Македония

Януари 2008: Основаване на дъщерно дружество в Сърбия – „ЕВН Трейдинг” ДОО Белград

Април 2008: Придобиване на лицензия за търговия с електрическа енергия в България, Македония и Сърбия

Май 2009: Първа сделка с въглеродни емисии (СО2)

Юли 2009: Придобиване на лицензия за търговия с електрическа енергия в Гърция

Ноември 2010: Основаване на дъщерно дружество в Румъния: „ЕВН Трейдинг”, Букурещ

Май 2011: Придобиване на лицензия за търговия с електрическа енергия в Румъния

Октомври 2012: Регистрация като „Координатор на стандартна балансираща група"
 
Ноември 2012: Първи сделки на румънската борса на електрическа енергия
 
Май 2013: Придобиване на лицензия за търговия с електрическа енергия в Унгария

Септември 2013: Регистрация на гръцката електроенергийна борса
 
Март 2014: Регистрация като „Координатор на комбинирана балансираща група“
 
Януари 2015: Основаване на дъщерно дружество в Косово – „ЕВН Трейдинг” ООД, Прищина

Март 2015: Регистрация на унгарската електроенергийна борса

Юни 2015: Придобиване на лицензия за търговия на електрическа енергия в Косово

Юли 2015: Първи сделки за търговия в рамките на деня (intraday trading) в Македония и Сърбия

Декември 2015: Регистрация на българската електроенергийна борса БНЕБ
 
Януари 2016: Първи сделки на българската електроенергийна борса БНЕБ
 
Септември 2016: Регистрация на Централизирания пазар за двустранни договори на БНЕБ

Ноември 2019: Първа сделка на XBID
единия Европейски пазар в рамките на деня

Януари 2020: Регистрация на ЕЕХ – европейската енергийна борса в Лайпциг, Германия