За нас

Вярваме, че устойчивото развитие се гради на доверие и дългосрочно партньорство. Наша цел е да удовлетворим напълно енергийните потребности на нашите клиенти и да обезпечим сигурността на енергийните доставки във всеки момент.

Профил на компанията

Ние от „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД (EVN Трейдинг) сме част от семейството на австрийския концерн  EVN – водеща енергийна група с дългогодишен опит и над 4,7 млн. клиенти на европейските енергийни пазари.
На българския пазар сме от 2008 г., търгуваме с електрическа енергия в още пет страни в региона: Гърция, Македония, Румъния, Сърбия и Унгария. Регистрирани сме на няколко електроенергийни борси: на българската (IBEX), на немската (EEX), на унгарската (HUPX), на гръцката (HENEX) и на румънската (ОPCOM).

EVN Трейдинг извършва своята търговска дейност в две основни направления:
 
  • търговия на българския пазар с крайни клиенти;
  • презгранична търговия;

Компанията ни заимства ноу-хау от дългогодишния опит на либерализиран пазар, придобит в концерна EVN, и успешно го прилага на българския пазар. С натрупаната практика и компетенции EVN Трейдинг е сред водещите енергийни доставчици в България и управлява една от най-големите балансиращи групи в страната.
 

Сертифициране

EVN Трейдинг притежава:
  • сертификат за съответствие на системата за управление на качеството с изискванията на международния стандарт ISO 9001;
  • сертификат за съответствие на системата за управление на околната среда съгласно ISO 14001
 

Концернът EVN

Водеща компания в концерна е EVN AG, чиито акции се търгуват на Виенската борса в Австрия. Дружествата в групата EVN предлагат електрическа енергия, газ, отопление, пречистване на питейна вода, изгаряне на отпадъци и свързаните с тези сфери енергийни услуги на 4,7 милиона клиенти в общо 16 държави.
 
EVN е един от най-големите инвеститори в България  
от 2005 г. до момента компанията реализира над 1 900 000 000 лева инвестиции.