Енергия за Вас!

Вашият надежден партньор, ако се нуждаете от енергия за собствени нужди.

Енергия за собствени нужди

EVN Трейдинг може да бъде Вашият надежден партньор и да Ви предложи договор, съобразен със спецификата на производствения режим и предпочитанията на всяка централа. Цената по договора за покупка на енергия за собствени нужди може да бъде фиксирана или плаваща в зависимост от характера на енергийното потребление на Вашата централа.
 
За да изготвим оферта за Вас, ще Ви попитаме:
  • Какъв тип е Вашата централа?
  • Какъв е профилът на Вашата консумация спрямо денонощието?
  • Кой е Вашият мрежови оператор?

Имате въпроси? Свържете се с нас, ние сме на Ваше разположение:
  • т 0700 1 3636 (от 8:00 до 16:45 ч. всеки работен ден)
  • [email protected]