Контакт

Имате въпроси или желаете да ни дадете обратна връзка относно нашите продукти и услуги?

Свържете се с нас:
  • т 0700 1 3636 (всеки работен ден от 8:00 до 16:45 ч.)
  • ф +359 2 980 25 99
[email protected]

Адрес за кореспонденция:
EVN Трейдинг Саут Ийст Юръп
бул.”Цар Освободител” 14
София 1000
България

www.evn-trading.com

Пишете ни директно чрез нашия онлайн формуляр. За да отговорим по-конкретно на Вашето запитване, моля попълнете възможно най-пълно Вашите данни за контакт.

Име*
Фамилия*
Фирма*
Пощ. код*
Населено място*
Улица
Телефон за връзка*
Имейл адрес*
Текст*
(макс. 500 знака)
Декларирам, че ми е предоставена и се запознах с информация относно обработването на лични данни от страна на дружеството в качеството му на администратор, както и за правата ми по Общия регламент за защита на данните на следния линк . Във връзка с тази форма за контакт се запознах със следната конкретна информация:
      Цел на обработване на личните данни:Обработване на мнение, запитване или сигнал
      Правно основание за обработването: Съгласие.
      Срок за съхранение на личните данни: 5 години
Събирането на личните данни е изискване за подаването на формата за контакт и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за изпълнение. Запознат съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време чрез заявление в EVN Офис или на имейл: [email protected]. *

Давам съгласието си дружеството да обработва предоставените от мен лични данни с цел предлагане на стоки и услуги по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги. Запознат съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време чрез заявление в EVN Офис или на имейл [email protected]. Информиран съм, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

* Задължително поле