Мониторинг и планиране
В подкрепа на мерките за оптимизиране на енергийните разходи.

За повече информация се обърнете към Вашия персонален консултант или се свържете с нас на общите ни данни за контакт.

Защо да изберете Smart Enerplan

Свободният пазар на електрическа енергия предлага реални възможности на потребителите да оптимизират енергийните си разходи. Пазарният модел и правилата за търговия изискват от участниците на пазара почасово планиране и ежедневно заявяване на количества енергия за всяко следващо денонощие.

За да сте успешни на свободния пазар, се нуждаете от детайлна информация за потреблението на електрическа енергия във Вашите обекти. Тези данни ще Ви помогнат ефективно да планирате и управлявате енергийните доставки в съответствие с потребностите на Вашия бизнес.

Мониторинг и планиране

Smart Enerplan е уеб базирана система, с която EVN Трейдинг предоставя на своите клиенти възможности за мониторинг и планиране на потреблението на електрическа енергия. Тази услуга е правилният избор за клиенти на свободния пазар, при които разходите за електрическа енергия са значителен дял от общите разходи. Системата е особено подходяща, когато спецификата на бизнеса изисква значителен ресурс за енергиен мениджмънт при повече места на потребление.
 
Услугата е достъпна за потребители от цялата страна.

Предимствата за Вас

Функционалните възможности на Smart Enerplan позволяват във всеки момент да разполагате с:
 • Информация за количеството консумирана електроенергия.
 • Информация за количеството консумирана и отдадена реактивна енергия.
 • Справка за разходите за небаланс.
 • Информация за стойностите на основните параметри на електрозахранването.
 • Инструменти за планиране и регистриране на графици.
 • Възможност за избор на отчетен период при интервал за отчет от един час или 15 минути.
 • Графична и таблична визуализация.
 
Вие ще можете:
 • ефективно да контролирате и управлявате дневното потребление;
 • точно да прогнозирате енергийните  доставки;
 • да намалите разходите от небаланс;
 • да оптимизирате вътрешното разпределение на енергийните разходи;
 • да редуцирате разходите за реактивна енергия.
 

Вашата система

Smart Enerplan е гъвкава система с възможности за персонално конфигуриране на обекти, контролни измервателни точки и потребители. Системата се предлага в два варианта на изпълнение:
 1. Smart Enerplan Стандарт – локална система за клиенти с един обект.
 2. Smart Enerplan Централ – система за клиенти с отдалечени обекти, която дава възможност за централизирано  управление на обектите.
Имате възможност да избирате според Вашите потребности от информация или предпочитания:
 • стандартни екрани за визуализация на наблюдаваните величини;
 • отчети със исторически данни във всеки момент;
 • създаване на собствени екрани за визуализация, както и експорт на графици и отчети;
 • администриране на архив от характерни профили;
 • преконфигуриране на таблици и графики.
 

Свържете се с нас!

EVN Трейдинг предлага консултиране относно избор на вариант и конфигурация на системата, подходящи за Вашия бизнес. Smart Enerplan се инсталира и поддържа от нашите експерти с доказан опит в информационните технологии.

След инсталиране провеждаме въвеждащо обучение на потребителите и осигуряваме сервизно обслужване за целия период на ползване на системата.

За повече информация, получаване на оферта и сключване на договор се обърнете към Вашия персонален консултант или позвънете на телефона за информация на EVN Трейдинг:
т 0700 1 3636 (всеки работен ден от 8:00 до 16:45 ч.).