Преустановяване и възстановяване
Описание и ценоразпис на услугите по преустановяване и възстановяване на електрозахранването.

Детайлно описание

Възстановяване на електрозахранването на клиент поради неизпълнение на договора за 1 (едно) място на потребление

Възстановяване на електрозахранването се извършва след отстраняване на причините за преустановяването му. При просрочени задължения клиентът следва да ги заплати и да предостави на EVN Трейдинг копие от платежния документ за извършеното плащане. В този случай електрозахранването се възстановява до 12:00 ч. на следващия ден.

Ако клиентът желае електрозахранването му да бъде възстановено в рамките на същия ден, е необходимо да уведоми за това EVN Трейдинг при предоставяне на копието от платежния документ, в срок до 15:00 ч. В този случай услугата се изпълнява до 6 (шест) астрономически часа, а на клиента се начислява такса за експресна услуга.

След възстановяване на електрозахранването клиентът получава фактура за извършената услуга/и съгласно ценоразписа на EVN Трейдинг. Таксата е за 1 (едно) място на потребление и е определена в зависимост от електроразпределителната мрежа, към която е присъединена измервателната точка.

Информация за начините на плащане за клиентите на EVN Трейдинг ще намерите на следния линк.