Търговия на едро

Благодарение на широкия географски обхват на дейността си, EVN Трейдинг е способна да реагира на движенията на пазара в Югоизточна Европа по възможно най-ефективен начин.
EVN Трейдинг е активен търговец на енергия в Югоизточна Европа от 2008 г. насам. Основните пазари, на които компанията работи директно и чрез партньори, са България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Турция и Унгария. EVN Трейдинг дължи успеха си на опита на експертите в компанията, както и на изградените стабилни партньорства с производители и търговци на енергия в региона.
 

Екпертиза и опит

EVN Трейдинг e приела класическата организационна структура на търговец на енергия. Отдел Анализи следи процесите и движението на енергийния сектор в Европа и изготвя прогнози за производство, потребление и динамика на цените на основните пазари на компанията. Фронт офисът се стреми да използва възможностите, които пазарите предоставят и да оптимизира портфолиото на групата, като поема премерени търговски рискове. Бек офисът се грижи за документалната обработка на всяка сделка от момента на потвърждение до момента на плащане за доставената енергия. Добрата синхронизация на трите отдела осигурява висока ефективност и гарантира висока удовлетвореност на клиенти и партньори.
 

Гъвкавост

Благодарение на широкия географски обхват на дейността си, EVN Трейдинг е способна да реагира на движенията на пазара в Югоизточна Европа по възможно най-ефективен начин. Компанията постоянно се стреми да разшири портфолиото си и да предлага на своите партньори гъвкави и икономически взаимноизгодни решения.