Качествено обслужване

Имате въпроси? Ние сме с Вас и ще Ви помогнем!

Обслужване на производители на електрическа енергия

EVN Трейдинг предлага съдействие при регистрация на ВЕИ производители на свободен пазар както за новоизградени централи, така и за централи, които са преминали своето нетно специфично годишно производство, определено от КЕВР.

Нашият екип може да предостави необходимите удостоверения за смяна на координатор на балансираща група за трите електроразпределителни предприятия на територия на България, както и да съдейства при регистрация в ЕСО за участие на свободен пазар.

След подаване на необходимите документи за смяна на координатор до 10-то число на месеца, предхождащ месеца на смяна на балансиращата група, EVN Трейдинг поема последващата комуникация с електроразпределителните дружества и съдейства за окончателната смяна на балансиращата група.

EVN Трейдинг е готов да окаже и необходимото съдействие при регистрация и пускане в действие на новоизградени енергийни мощности. За целта може да предостави услуги по балансиране и изкупуване на енергията по време на 72-часовите проби при въвеждането в експлоатация на новите мощности.

В случаите когато ВЕИ производители продават електрическа енергия по график, EVN Трейдинг оказва съдействие в две направления:
  • съдействие при изготвяне на прогноза и изготвяне на графици;
  • подаване на графици към съответния координатор на балансираща група или към ЕСО, включително и събота и неделя.

Чрез EVN Трейдинг всеки производител с инсталирана мощност над 5 MW може да продава своята енергия на Българската независима енергийна борса без да се налага да преминава през процедурата за регистрация на борсов участник и да заплаща съответните такси.

EVN Трейдинг предлага на своите партньори мониторинг на законодателната рамка и консултация при предстоящи регулаторни промени.

Имате въпроси? Свържете се с нас, ние сме на Ваше разположение:
  • т 0700 1 3636 (всеки работен ден от 8:00 до 16:45 ч.)
  • [email protected]