За нас

Вярваме, че устойчивото развитие се гради на доверие и дългосрочно партньорство. Наша цел е да удовлетворим напълно енергийните потребности на нашите клиенти и да обезпечим сигурността на енергийните доставки във всеки момент.

Профил на компанията

"ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД (EVN Трейдинг) е българска компания, част от австрийския концерн EVN − водеща енергийна група в Централна и Източна Европа. EVN Трейдинг притежава лицензии за търговия с електрическа енергия както в България, така и в още шест страни в региона: Гърция, Косово, Македония, Румъния, Сърбия и Унгария. Компанията е регистрирана на четири електроенергийни борси: в България (IBEX), в Гърция (Lagie), в Румъния (ОPCOM) и в Унгария (HUPX).

EVN Трейдинг поддържа широко портфолио от комплексни продукти и услуги в две основни направления:
  • търговия с електрическа енергия на едро;
  • търговия с електрическа енергия на дребно;

Компанията взаимства ноу-хау от дългогодишния опит на либерализиран пазар, придобит в концерна EVN, и успешно го прилага на българския пазар. С натрупаната практика и компетенции EVN Трейдинг управлява една от най-големите балансиращи групи в България и се нарежда сред водещите доставчици на енергия в страната.
 
Екипът на EVN Трейдинг е съставен от опитни професионалисти, които непрестанно развиват нестандартни и ефективни решения на динамично променящия се енергиен пазар. Чрез постоянство в работата и креативност се стремим не просто да отговаряме, но и да надхвърляме очакванията на нашите партньори. Придържайки се към най-високи етични стандарти, неизменно следваме нашите принципи на отговорност, откритост и уважение в отношенията си с клиенти и партньори.


 

Сертифициране

EVN Трейдинг притежава:
  • сертификат за съответствие на системата за управление на качеството с изискванията на международния стандарт ISO 9001;
  • сертификат за съответствие на системата за управление на околната среда съгласно ISO 14001
 

Концернът EVN

Водеща компания в концерна е EVN AG, чиито акции се търгуват на Виенската борса в Австрия. Дружествата в групата EVN предлагат електрическа енергия, газ, отопление, пречистване на питейна вода, изгаряне на отпадъци и свързаните с тези сфери енергийни услуги на 14 милиона клиенти в общо 21 държави.
 
От 2001 г. EVN успешно оперира на свободния електроенергиен пазар в Австрия, като прилага гъвкави решения и развива конкурентни услуги.